Utlysning av forskningsmedel om digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning (synteser)

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om digitalisering, vilken är viktig för myndigheternas förvaltningsuppdrag. Sista ansökningsdag är 7 september 2021.