Öppna utlysningar

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom tre områden: syntesanalyser om avloppsvatten och övergödning, digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning samt multifunktionalitet i landskapet - vägar till omställning.