E-NOx: Deklaration av kväveoxidutsläpp

Anläggningar som omfattas av lagen om miljöavgift på kväveoxidutsläpp vid energiproduktion ska deklarera utsläpp av kväveoxider samt producerad energi till Naturvårdsverket en gång per år.