Digitalt stöd för ifyllande av informationsblankett för informationspliktigt/grönlistat avfall

En informationsblankett ska medfölja transporter där avfallet inte klassas som anmälningspliktigt. Som stöd finns en digital blankett för ifyllande av informationsblanketten bilaga 7/Annex VII.