Bidrag för att minska utsläpp via dagvatten

Regeringen har beslutat att dela ut 25 miljoner kronor i stöd till åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.