Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten

Naturvårdsverket delar ut 25 miljoner kronor 2018 i bidrag till åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Ansök senast 2 september 2018.