Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2020

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdag var den 20 mars 2020.