Utlysning av investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2019

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Ansökan är nu stängd.