Vatten och avlopp – projekt som fått stöd för stadsinnovationer

Presentationer av projekt inom kategorin transporter. Här beskriver organisationer som fått stöd hur de genomför sina projekt och förväntade resultat.