Projekt som fått stöd för stadsinnovationer

68 miljoner kronor har fördelats 2016 – 2018 för att stödja användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsutveckling. Drygt 50 projekt har fått bidrag. Här kan du läsa om projekten och stödets storlek.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2019Sidansvarig: Müge Apaydin-Jönsson