Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald

Det finns möjlighet att ansöka om skrivarstöd för att ta fram en LIFE-ansökan inom natur och biologisk mångfald. Ansökningstiden är öppen fram till och med den 14 februari 2021.