Bidrag för minskat läckage av plast till hav och natur – stöd till utvecklingsprojekt

Fram till den 27 mars 2019 finns möjlighet att söka bidrag hos Naturvårdsverket för utvecklingsprojekt som bidrar till att minska läckage av plast till hav och natur. Det kan t.ex. handla om projekt som som bidrar till en mer miljösmart användning, en effektivare insamling eller en högre värdering av plast.