Inga bidrag till kommuner för naturnära jobb

De budgetbeslut som fattats i riksdagen i december innebär att Naturvårdsverket inte kan utlysa bidrag till kommuner i naturnära jobb-satsningen.