Stöd vid planering av LONA-projekt

Ett gediget förarbete och god planering kan vara avgörande för ett lyckat LONA-projekt. Naturvårdsverket erbjuder därför olika typer av stöd till dem som planerar att ansöka om LONA-bidrag, både i form av webbutbildningar och rådgivningssatsningar.