Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2018

Naturvårdsverket utlyser medel för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.