Utlysning av investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Naturvårdsverket utlyser medel för installation av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.