Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2020

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdag var den 20 mars 2020.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2020Sidansvarig: Maximilian Lüdtke