Rekommenderade ämnen för analys

Om laboratorieanalyser planeras för projektet, rekommenderas ni att använda er av listan nedan som ett minsta analyspaket.