Så behandlar vi dina personuppgifter när du ansöker om laddstation för flerbostadshus

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter vid hantering av ansökan om laddstation för flerbostadshus och om dina rättigheter.