Att söka bidrag för laddningsstationer som används av organisationer

Information om vilka förutsättningar och kriterier som behöver vara uppfyllda för att kunna bevilja bidrag för laddstationer till organisationer.