Materialanvändning och avfallshantering

Effektivare materialanvändning och en bättre hantering av avfall är åtgärder som kan minska utsläppen i många delar av samhället och som bidrar i övergången mot en cirkulär ekonomi. Klimatklivet har stöttat flera aktörer i arbetet med detta.