Lustgasdestruktion i sjukvården

Lustgas är en mycket skadlig växthusgas som används för smärtlindring i vården, exempelvis vid förlossningar. Fördelarna med gasen är bland annat att den snabbt går ur kroppen. Men den är också över 300 gånger skadligare för klimatet än koldioxid.