Infrastruktur för klimatsmart energianvändning

Många av Klimatklivets åtgärder syftar till att använda eller distribuera energi på ett mer effektivt sätt. Det kan till exempel handla om att effektivisera processer inom industri, eller bygga ut nät för fjärrvärme.