Infrastruktur för elbilar och laddhybrider

Elektrifiering av fordonsflottan är viktigt för att minska utsläppen av koldioxid. En stor del av alla de åtgärder som Klimatklivet stöttar är laddstationer för elbilar och laddhybrider.