Cykelbanor och smarta garage för pendling

Genom att bygga nya cykelvägar, koppla ihop befintliga cykelvägar med anpassade cykelkorsningar, eller tillhandahålla en säker cykelparkering kan kommuner hjälpa fler människor att använda cykeln istället för bilen.