Byte till fossilfritt bränsle i pannor

Många fastigheter, lantbruk och industriverksamheter använder sig idag av oljeeldade pannor i uppvärmning eller framställningsprocesser. Investeringsstöd från Klimatklivet har gjort att många verksamheter kunnat byta det fossila bränslet mot förnybar energi.