Resultat från olika områden – Klimatklivet

Klimatklivet har beviljat över 7 miljarder kronor i investeringsstöd till 3 656 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 1,9 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.