Från idé till beslut om stöd, steg för steg

På den här sidan beskriver vi hur en ansökan hanteras inom Klimatklivet steg för steg, från idé till beslut om stöd.

Från idé till beslut - steg för steg

Sortera på: fallande - stigande
 • 1

  Du vill genomföra en åtgärd som leder till att utsläpp av växthusgaser minskar. Du har gjort en förstudie eller på annat sätt tagit reda på de grundläggande förutsättningarna för åtgärden.

 • 2

  Kontakta Länsstyrelsen för eventuella frågor inför ansökan.

 • 3

  Ta fram de underlag som behövs inför ansökan. Gå gärna igenom dokumentet ”Frågor och uppgifter som ska besvaras i länsstyrelsens e-tjänst för ansökan”. Förbered all information i förväg.

  Frågor och uppgifter som ska besvaras i länsstyrelsens e-tjänst för ansökan
 • 4

  Ansökan lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst. Ansökan är öppen vissa perioder som aviseras på Naturvårdsverkets webb. Ansökan tas inte emot retroaktivt eller på annat sätt än genom formuläret.

 • 5

  Du får en automatisk bekräftelse. Automatisk bekräftelse går dock inte ut till den som markerat att ansökan omfattas av sekretess. Spara gärna bekräftelsen med ditt ärendenummer.

 • 6

  Länsstyrelsen granskar ansökan.

 • 7

  Vid behov begär Länsstyrelsen in kompletteringar.

 • 8

  Länsstyrelsen skriver ett yttrande om ansökan och lämnar den vidare till Naturvårdsverket.

 • 9

  Naturvårdsverket granskar ansökan med bilagor och begär in kompletteringar från den sökande eller yttrande från centrala myndigheter vid behov. Till exempel frågor om företagsstorlek.

 • 10

  När ansökan granskats färdigt fattar Naturvårdsverket ett beslut, antingen avslag eller beslut om stöd. Innan ett eventuellt avslag får den sökande möjlighet att yttra sig. De åtgärder som prioriteras är de som har högst klimatnytta.

 • 11

  Beslutet meddelas via e-post till firmatecknare. Beslutet har i många fall skickats cirka två till tre månader efter att ansökningsomgången stängt. Längre handläggningstider är inte heller ovanligt beroende på hur många ansökningar som kommit in eller om det behövs kompletteringar eller annan utredning som tar tid.

 • 12

  Kort efter att beslutet fattats sker i de flesta fall en delutbetalning av stödet till den som beviljats stöd.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2020Sidansvarig: Jessika Sedin