Från beslut till slututbetalning - steg för steg

Sortera på: fallande - stigande
 • 1

  När klimatinvesteringsstöd har beviljats får åtgärden påbörjas.

 • 2

  Lägesrapportera var sjätte månad från och med åtgärdens startdatum. Lägesrapporterna skickas till länsstyrelsen.

 • 3

  Länsstyrelsen granskar vissa aspekter av lägesrapporten och begär in eventuella kompletteringar. Länsstyrelsen skriver ett yttrande om lägesrapporten och lämnar den till Naturvårdsverket.

 • 4

  Naturvårdsverket granskar lägesrapporten och bedömer åtgärdens genomförande. När den första lägesrapporten är godkänd får stödmottagaren i vissa fall en delutbetalning (se ditt beslut).

 • 5

  När åtgärden är slutförd ska en slutrapport skickas till länsstyrelsen. Slutrapporten ska ha inkommit senast tre månader efter att åtgärden slutförts.

 • 6

  Länsstyrelsen granskar vissa aspekter av slutrapporten, skriver ett yttrande och lämnar den sedan till Naturvårdsverket.

 • 7

  Naturvårdsverket granskar slutrapporten och bedömer åtgärdens genomförande, resultat och slutliga kostnader.

 • 8

  När slutrapporten är godkänd så fastställer Naturvårdsverket det slutliga stödbeloppet och beslutar om slututbetalning.

 • 9

  Slututbetalning skickas till stödmottagaren.