Stöd till publika laddningsstationer

På den här sidan finns information om investeringsstöd till publika laddningsstationer för elfordon. Publika stationer är tillgängliga för allmänheten och står placerade där vem som helst kan ladda bilen. Stödet ingår i Klimatklivet.