De olika investeringsstöden till laddstationer

Bidrag till laddningsstationer skiljer sig åt beroende på vem det är som söker och hur laddningsstationen ska användas.