Våtmarkssatsningen

Tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker. Under 2018 kan länsstyrelser samt kommuner och lokala aktörer få bidrag till anläggande och restaurering av våtmarker.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2018Sidansvarig: Eva Amnéus Mattisson