Frågor om ansvarsutredning, lönsamhet, värdeökning och huvudman (före 18 februari 2021)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ansvarsutredning, lönsamhet, värdeökning och huvudman, vad gäller ansökan före 18 februari 2021 för bidrag till efterbehandling inför bostadsbebyggelse.