Frågor och svar om bidraget för marksanering inför bostadsbebyggelse 2018-01-19

Här får du svar på de vanligaste frågorna om bidraget för efterbehandling inför bostadsbebyggelse. Omfattar ansökningar inkomna före den 18 februari 2021.