Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

2021 fördelar Naturvårdsverket drygt 5 miljoner kronor till 22 informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Sidan senast uppdaterad: 26 maj 2021Sidansvarig: Sanja Kuruzovic