Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten kan söka bidrag från Naturvårdsverket. Sista ansökningsdag för 2017 var 31 mars. Naturvårdsverket har fattat beslut om bidragen.

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2017Sidansvarig: Sanja Kuruzovic