Bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

Nu kan du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor vi fördelar under 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2021Sidansvarig: Sanja Kuruzovic