Anslaget till friluftslivet ger människor ett rikt friluftsliv

Svenska friluftslivsorganisationer får årligen ett bidrag på knappt 48 miljoner kronor. På uppdrag av regeringen fördelar organisationen Svenskt Friluftsliv bidragen.