Plan för genetisk förstärkning av varg

Genetiskt viktiga vargar är en förutsättning för att upprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien. Den femåriga planen beskriver åtgärder för genetisk förstärkning av vargstammen.