Fakta om lodjur

Resultatet från senaste populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.