Tromsöloka (Heracleum persicum)

Tromsöloka är en högväxt flockblommig växt, ofta två till tre meter höga blomstänglar. Den kom till Skandinavien på 1800-talet och svenska förekomster finns huvudsakligen i mellersta Norrland. Växtsaften kan ge hudskador.