Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter, växter i stora bestånd på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd.