Gul Skunkkalla (Lysichiton americanus)

Gul skunkkalla är en storvuxen kallaväxt från Nordamerika som är mycket invasiv, men i Sverige har vi en chans att stoppa spridningen av den om vi tar tag i problemet nu.