Gudaträd (Ailanthus altissima)

Gudaträd är ett snabbväxande stort träd från Kina som här förekommer i parker och i andra anlagda områden. Det sprider sig med kraftiga jordlöpare som potentiellt kan skada infrastruktur och egendom.