Svarthuvad snigel (Krynickilus melanocephalus)

Svarthuvad snigel med ursprung i Kaukasus har nyligen upptäckts i Sverige. Det är ännu oklart hur invasiv den är här och därför är det viktigt att begränsa spridningen