Svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus)

Svarthuvad snigel med ursprung i Kaukasus har nyligen upptäckts i Sverige. Det utreds hur spridd den är och om åtgärder ska sättas in efter vintern.