Svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus)

Svarthuvad snigel har sitt ursprung i Kaukasus och upptäcktes för första gången i Sverige under hösten 2019.