Spansk skogssnigel (Arion vulgaris)

Snigel från Sydeuropa som är vanligt förekommande i trädgårdar, jordbruksmarker, parker och gräsmarker. Den har fått sitt smeknamn ”mördarsnigel” för att den ibland äter andra sniglar.