Havsörn

Den svenska havsörnen har återhämtat sig efter den miljögiftskatastrof som på 1970- och 1980-talen höll på att slå ut hela stammen. I dag finns häckande havsörnspar längs i stort sett hela den svenska Östersjökusten. Andelen lyckade häckningar är i dag på samma nivå som före 1950.