Vinterkylan svår för fågelarter

Skäggdopping, storskarv, häger och rördrom hade särskilt svårt den kalla vintern 2009–2010. Dessa fågelarter minskade kraftigt, enligt de inventeringar som görs varje år av Svensk häckfågeltaxering.

Sidan senast uppdaterad: 2 november 2016Sidansvarig: Ola Inghe