Våtmarker – inventering

Den nationella våtmarksinventeringen, VMI, pågick från 1981 till 2005 och omfattar en tiondel av den svenska landarealen. Totalt inventerades drygt 35 000 våtmarksområden. Därefter har inventeringar av våtmarker bland annat rikkärr gjorts med samma grundmetodik.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: Jenny Lonnstad