Webbinarier om våtmark – hösten 2021

Våtmarker fyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket bjuder därför in till en webbinarieserie om våtmarkers betydelse och roll. Bidrag till denna kunskapshöjande webbinarieserie kommer från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, forskningsinstitut och privata aktörer.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021Sidansvarig: Matti Ermold