Förändringar i våtmarkerna

Naturvårdsverket har etablerat ett satellitbaserat övervakningssystem för att studera förändringar i landets öppna myrar. Övervakningen visar att det pågår en kontinuerlig igenväxning i de högst klassade våtmarkerna.

Sidan senast uppdaterad: 24 augusti 2020Sidansvarig: Helena Öberg