Resultat från bidragsbeviljade och genomförda insatser

Här presenteras resultat från ett urval av bidragsbeviljade och genomförda insatser för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.